Veteranskoter

Är ni intresserad av att börja köra Veteranskotertävling

Då tar ni kontakt med

Kent Nordin 070 - 3096148

www.guldjälmscupen.se