Fair Race

Fair Race –

en schysstare bilsport

Fair Race – en schysstare bilsport


Alla är mer eller mindre medvetna om att det råder ibland en tuff attityd inom vår sport. Vi vet med säkerhet att många av våra ideella funktionärer far illa och att medlemmar beter sig oförskämt mot varandra


Hur kan vi förändra detta beteende? Jo, genom att vi tillsammans hjälps åt att ändra attityden inom bilsporten. En kort och enkel väg är att inledningsvis studera vårt häfte Etik och Moral, där kan vi lära mycket.


Vårt gemensamma mål är att skapa ett bättre arbetsklimat för våra aktiva förare, ledare och domare. Våra positiva tankar och beteenden göra att det är roligt att köra, vara ledare och domare. Näst intill automatiskt följer att vi lättare kan rekrytera nya förare, funktionärer, domare och samtidigt kan vi då behålla våra ledare, förare och domare längre inom bilsporten.


Gemensamt för oss alla är att:


Alltid

•    Behandla dina medtävlare som du själv bli behandlad!

•    Uppmuntra i stället för att kritisera!

•    Uppmärksamma det som är bra!

•    Granska kritiskt på ett positivt sätt

•    Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och handikapp

•    Respektera andras synpunkter och åsikter

•    Respektera motståndare, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare och tävlingsledare


Aldrig

•    Mobba

•    Ta droger

•    Fuska

•    Hota

•    Tala illa om varandra

•    Skylla på enskild medlem eller utskott

•    Använda sociala medier för att förtala, mobba, trakassera medlemmar inom SBF


Ovanstående punkter gäller så väl Före – Under – Efter tävling/arrangemang!


Klubbarna har en viktig roll!


För att alla våra utövare ska förstå vikten av budskapet ovan så skall information om

agerande förmedlas till alla klubbar, distrikt samt via sbf.se.

Information och tips skall regelbundet kommuniceras till våra medlemmar.

Klubben ska vid olika arrangemang vara rättvis i sin bedömning, berömma, tillrättavisa, göra

helt klart att fusk inte tolereras utan kommer att åtgärdas, likaså att förtal, diskrimineringar

med mera som sker på klubbens sociala medier anmäls och åtgärdas direkt.

Klubben skall hjälpa den utsatta medlemmen med rätt information och vägledning till

rådgivare inom SBF eller distriktet. Önskvärt är att alla klubbar har ett ombud för dessa frågor.


Vi vill tillsammans arbeta för en bilsport, som ska vara fri från droger, mobbning, våld, hot och fusk